Materials de suport per a l'assignatura Llengua i literatura valenciana que impartix la professora Mar Garí Palau a l'IES Jaume I de Borriana durant el curs 2017-2018