TALLER DE PLÀSTICA
Maria Dolores Tarrazón Marco

TALLER DE PLÀSTICA

Es preten que l'alumnat adquirisca les ferramentes fonamentals per a la interpretació i creació artística