Espai per a deixar a l'abast de l'alumnat els materials necessaris per a l'assignatura i per a mantindre una constant comunicació entre profe-alumne