Aquest curs pretén posar a l'abast de l'alumnat de 1r d'ESO els materials que necessitarà per cursar la matèria Biologia i Geologia de 1r d'ESO.